Merke- og planleggingsdager

August 2018

24.

Planleggingsdag

September 2018

17.-21.

Brannuke

Oktober 2018

18.-18.

Planleggingsdag

9.

Fotografering

Desember 2018

3.

Adventssamling

10.

Adventssamling

13.

Luciatog og foreldrekaffe

17.

Adventssamling

19.

Nissefest

5.-6.

Juleverksted

Januar 2019

11.

Planleggingsdag

Februar 2019

27.

Karneval

Mars 2019

11.-15.

Barnehageuken

Mai 2019

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

5.

Kanvas-festivalen

Juli 2019

1.-12.

Sommerstengt