Merke- og planleggingsdager

Desember 1999

.

Sommerstengt

.

Kanvas-festivalen

Mars 2021

25.

Planleggingsdag

September 2021

3.

Planleggingsdag

20.-24.

Brannuke

Oktober 2021

12.

Fotografering

November 2021

5.

Planleggingsdag

Desember 2021

6.

Adventssamling

8.-9.

Juleaktiviteter inne og ute

13.

Luciatog og foreldrekaffe

15.

Julebord for barn og ansatte

20.

Adventssamling

Januar 2022

28.

Planleggingsdag

Februar 2022

16.

Karneval

Mars 2022

14.-18.

Barnehageuken

Mai 2022

27.

Planleggingsdag