Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.

Planleggingsdag

9.

Planleggingsdag

19.-23.

Brannuke

Oktober 2022

18.

Fotografering

21.

Planleggingsdag

November 2022

28.

Adventssamling

Desember 2022

5.

Adventssamling

13.

Luciatog og foreldrekaffe

19.

Adventssamling

21.

Nissefest

Januar 2023

13.

Planleggingsdag

13.

Planleggingsdag

Februar 2023

7.

Konsert for hele barnehagen

16.

Karneval

Mars 2023

13.-17.

Barnehageuken

Mai 2023

19.

Planleggingsdag

31.

Kanvas Festival i Frognerparken

Juli 2023

3.-14.

Sommerstengt